Lekplatsbesiktning

Säkra era lekplatser genom besiktning…..

Enligt Plan och bygglagen är fastighetsägaren ansvarig för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns. Säkerhetsbesiktning mot krav i standard ska utföras årligen, enligt gällande standarder.

Jag har genomgått utbildning gällande lekplatsbesiktning. Utbildningen omfattade såväl teoretisk, som praktisk kunskap för att enligt gällande normer och lagstiftning utföra ett seriöst säkerhetsarbete, som syftar till att minska antalet olyckor på våra lekplatser.

Jag är sedan oktober 2013, certifierad besiktningsman  av platser för lek, motion  eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Certifieringen utfärdades av SERENO Certifiering som är ackrediterad av SWEDAC.

certifikat Jennie Nilsson

 

Comments are closed.